Lời Giới Thiệu

Lời giới thiệu

Nội dung đang

Nguyễn Văn Việt (Vietarst) Sinh ngày 5/7/1987 Hưng Nhân Hưng Hà Thái Bình, từng học đại học kiến trúc Hà Nội

Với kinh nghiệm và học tập 10 năm trong lĩnh vực thiết kế  thi công nội thất và kinh doanh đầu tư bấn động sản

 

Các công việc và các doanh nghiệp từng tham gia và công tác

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng An Hòa : Nhân viên Giám sát công trình

Công ty cổ phần nội thất Online :Nhân viên bán hàng

Công ty TNHH nội thất Imax :Nhân viên thiết kế

Công ty cổ phần kiến trúc nội thất Gia Phát 9 :Quản lý kinh doanh

Công ty cổ phần nội thất Jaguar :Founder-CEO 

Công ty cổ phần Vimeland :Founder-CEO

Các khóa học đã tham gia

Internet marketing make more money

Tình thần doanh nhân

Tự động hóa doanh nghiệp

Masters of Wealth 2018

National Achieevers 2019 Congress

Property Masters 2019

Đào tạo thực tế Nik

Kỹ năng  gọi  vốn đầu tư  1 Triệu USD

Và được hướng dẫn trực tiếp từ các  Mentor  CEO  thành công khác trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau

 

Nguyễn Văn Việt mong muốn được nghiên cứu, học hỏi và cống hiến để cùng tạo nên một giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Nguyễn Văn Việt  mong muốn được kết nối và đồng hành với những con người tư duy tích cực, sống sáng tạo .

Rất mong được làm bạn với tất cả các bạn!

Thân ái

cập nhật...