Kiến Thức Nâng Cấp Cải Tạo BĐS

INTERIOR DESIGN - PROPERTY

Kết Nối Với NGUYỄN VĂN VIỆT

              

test kiến thức nâng cấp

test kiến thức nâng cấp


-Mô hình kinh doanh CANVAS
1, Phân khúc khách hàng
2,Giả pháp giá trị
3,Kênh kinh doanh
4,Quan hệ khách hàng
5,Hoạt động trọng yếu tạo ra tiền
6,Nguồn lục chủ chốt doanh nghiệp bạn mạnh nhất
7,Đối tác chính trong hoạt động kinh doanh của mình

test kiến thức

test kiến thức


-Mô hình kinh doanh CANVAS
1, Phân khúc khách hàng
2,Giả pháp giá trị
3,Kênh kinh doanh
4,Quan hệ khách hàng
5,Hoạt động trọng yếu tạo ra tiền
6,Nguồn lục chủ chốt doanh nghiệp bạn mạnh nhất
7,Đối tác chính trong hoạt động kinh doanh của mình

NÂNG CẤP CẢI TẠO BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

 NÂNG CẤP CẢI TẠO BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

 

 

 

Bươc 1:Khảo sát công trình thực tế

-Trong quá trình khảo sát chúng ta phân tích công năng của bất động sản, trong mỗi bất động sản đều có 2 mặt uu và nhược điểm của nó

0945.568.366