9 YẾU TỐ GIÚP KINH DOANH THÀNH CÔNG

INTERIOR DESIGN - PROPERTY

Kết Nối Với NGUYỄN VĂN VIỆT

              

9 YẾU TỐ GIÚP KINH DOANH THÀNH CÔNG

 

Làm TỐT 9 yếu tồ này kinh doanh của bạn PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG

Với 9 yếu tố quan trọng này áp dụng được trong tất cả các sản phẩm và dịch vụ bạn đang muốn triển khai kinh doanh

 

MÔ HÌNH KINH DOANH  CANVAS AI KINH DOANH CÙNG NÊN BIẾT 


1, Phân khúc khách hàng

-Bạn dự định vào phần khúc thì trường nào (Cao cấp -Trung cấp - Thấp cấp ) khách hàng bạn phục vụ là ai


2,Giả pháp giá trị

- Các lợi ích dịch vụ và sản phẩm bạn mang lại cho khách hàng là gì


3,Kênh kinh doanh

- Bạn bán buốn , hay bán lẻ ..vv


4,Quan hệ khách hàng

- Chăm sóc khách hàng bạn như nào ..vv

5,Hoạt động trọng yếu tạo ra tiền

- Cạc hoạt động nào của sản phẩm và dịch vụ của bạn tạo ra tiền


6,Nguồn lục chủ chốt doanh nghiệp bạn mạnh nhất

- Tiền hay còn người , công nghệ ,mối quan hệ 


7,Đối tác chính trong hoạt động kinh doanh của mình (xây dựng hợp tác bền vững)

- Nhà cung cấp là ai ..vv


8,Cơ cấu chi phí (tối uu chi phí)

- Thu chi bạn như nào, bạn cần cắt giảm phần nào không ?


9, Dòng doanh thu (hiểu rõ các con số tài chính )

- Hiểu rõ các con số về hoạt động kinh doanh (Doanh thu, chi phí , lợi nhuận )

-------------------------------------------------------------------------------

0945.568.366