test1

INTERIOR DESIGN - PROPERTY

Kết Nối Với NGUYỄN VĂN VIỆT

              

test1


-Mô hình kinh doanh CANVAS
1, Phân khúc khách hàng
2,Giả pháp giá trị
3,Kênh kinh doanh
4,Quan hệ khách hàng
5,Hoạt động trọng yếu tạo ra tiền
6,Nguồn lục chủ chốt doanh nghiệp bạn mạnh nhất
7,Đối tác chính trong hoạt động kinh doanh của mình (xây dựng hợp tác bền vững)
8,Cơ cấu chi phí (tối uu chi phí)
9, Dòng doanh thu (hiểu rõ các con số tài chính )

-------------------------------------------------------------------------------
vietarts.vn / #Vimeland bất động sản / #Vimehomes nội thất

0945.568.366