I -QUY TRÌNH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIMELAND

Bước 1 :Tiếp nhận nhu cầu khách hàng từ tin nhắn, điện thoại,…

Bước 2 :Gọi điện tư vấn dịch vụ thiết lập cuộc hẹn với chủ nhà đến ký hợp đồng cung cấp dịch vụ

Bước 3 :Đến gặp trực tiếp khác hàng ký hợp đồng môi giới cho thuê bất động sản

Bước 4 :Lấy thông tin bất động sản cho thuê :Thông tin chủ nhà ,thông tin của bất động ,giá cho thuê ,tiền đặt cọc,số năm cho thuê ,diện tích , chiều dài , chiều rộng , số tầng ,nội thất , chụp ảnh ,

Bước 5 :Tư vấn cho chủ nhà nâng cấp cải tạo bất động sản làm gia tăng bất động sản cho thuê giá cao hơn (nếu có)

Bước 6 :Gửi thông tin khách hàng lên nguồn hàng công ty Vimealnd

Bước 7 :Bộ phận đầu khách hàng tiếp nhận thông tin ghép khách chủ chủ nhà

Bước 8:Thiết lập cuộc hẹn với chủ nhà để xem nhà và đàn phán ký hợp đồng

II-HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ VIMELAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

———–o0o————-

HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG

(Số:…………./HĐTT)

  • Căn cứ vào khả năng, điều kiện và nhu cầu của các bên.
  • Căn cứ vào sự thống nhất giữa các bên.

Hôm nay, ngày…….tháng……..năm ……… tại ………………………………………, chúng tôi gồm có:

1. Bên A:  BÊN TRÍCH THƯỞNG     

Ông (Bà): ………………………………………………………………………….Sinh năm………………..……..………………..

CMND/CCCD số: …………………………………………..Do……………….………….……Cấp ngày……..…..…………

Hộ khẩu thường trú:…………..………………… ……………………………………………………………….………….

Nơi ở hiện nay:…………..………………… ……………………………………………………………………….………….

Điện thoại liên hệ :……………………………………………………………………………………………………

2. Bên B : BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VIMELAND

Đại điện : Ông Nguyễn Văn Việt                      Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở : Tổ 39 – Khu 4 – Phường Cao Thắng – Hạ Long – Quảng Ninh.

Địa chỉ văn phòng : Tầng 3 – Tòa nhà CT6C – Khu đô thị Xa La – Hà Đông – Hà Nội.

Mã số thuế : 5701922548

Điện thoại : 0945 568 366

Sau khi đã bàn bạc một cách kỹ lưỡng hai bên nhất trí đi đến thống nhất với các điều khoản sau:

Điều 1: Lý do trích thưởng

1. Bên A không có dự định sử dụng căn hộ tại địa chỉ:………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

và Bên A mong muốn cho Bên B thu xếp cho các bên khác thuê toàn bộ hoặc một phần căn hộ.

2. Hai bên thống nhất giá chào cho thuê 1 tháng là:…………………………………………………….……..

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………………………)

Điều 2: Số tiền trích thưởng và điều kiện trích thưởng

1. Bên A đồng ý, cam kết thanh toán cho bên B theo các mức như sau:

– Trường hợp giá tiền cho thuê thực tế thấp hơn 5 (năm) triệu đồng/tháng thì mức trích thưởng sẽ là số tiền cho thuê tháng đầu tiên.

– Trường hợp giá tiền cho thuê thực tế từ 5 (năm) triệu đồng/tháng đến dưới 10 (mười) triệu đồng/tháng thì mức trích thưởng sẽ là 75% số tiền cho thuê tháng đầu tiên.

– Trường hợp giá tiền cho thuê thực tế từ 10 (mười) triệu đồng/tháng trở lên thì mức trích thưởng sẽ là 50% số tiền cho thuê tháng đầu tiên.

– Trích thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2. Điều kiện trích thưởng:

– Bên A cam kết trích thưởng cho bên B một nửa (1/2) số tiền đặt cọc tại thời điểm bên A và khách hàng của bên B làm xong thủ tục ký kết đặt cọc thuê Bất Động Sản.

Số tiền còn lại bên A cam kết trích thưởng cho bên B tại thời điểm bên A và khách hàng của bên B làm xong thủ tục ký kết hợp đồng thuê Bất Động Sản. Nếu trong trường hợp bên A và khách hàng của bên B không thực hiện đặt cọc thuê Bất Động Sản thì đây chính là thời điểm bên A trích thưởng cho bên B toàn bộ số tiền trích thưởng đã cam kết.

– Giá cả cũng như cách thức cho thuê Bất Động Sản do bên A thỏa thuận và thống nhất với khách hàng của bên B.

Điều 3: Cam kết của hai bên

1. Cam kết của bên A

– Trích thưởng cho bên B đúng và đủ số tiền trích thưởng được ghi tại Điều 2 của hợp đồng.

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời các giấy tờ liên quan đến BĐS khi bên B yêu cầu.

– Bên A cam kết không lấy thông tin cá nhân, số điện thoại của khách hàng dưới mọi hình thức để liên lạc và giao dịch với khách hàng do bên B giới thiệu mà không có sự đồng ý của bên B.

– Nếu khách hàng của bên B không thuê trực tiếp mà giới thiệu cho người khác thuê thì bên A phải có trách nhiệm thông báo và thỏa thuận với bên B. Nếu không thông báo thì bên A vẫn phải trích thưởng cho bên B theo thỏa thuận được quy định trong hợp đồng này.

– Bên A phải thanh toán đầy đủ số tiền trích thưởng khi bên B chứng minh được khách thuê là do bên B giới thiệu.

– Bên A phải thông báo cho bên B nếu có những sự thay đổi hoặc đã cho thuê Bất động sản để bên B cập nhật thông tin, kiểm tra và tiến hành thanh lý hợp đồng nếu cần thiết.

– Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.

– Việc trích thưởng là do bên A tự nguyện.

2. Cam kết của bên B.

– Hướng dẫn và tư vấn cho bên A các vấn đề chuyên môn cần thiết để giao dịch diễn ra thuận lợi, đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho các bên.

– Hỗ trợ các bên hoàn tất các giấy tờ, thủ tục pháp lý cần thiết trong quá trình giao dịch theo đúng quy định của pháp luật.

– Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.

Điều 4: Ký kết hợp đồng:

– Hai bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu một trong hai bên thực hiện trái với các thỏa thuận trong trong hợp đồng này thì bên đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí dịch vụ như quy định trong Điều 2 của hợp đồng này.

– Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ký hợp đồng hoặc cho đến khi Bất Động Sản được thông báo là đã cho thuê hoặc một trong hai bên yêu cầu thanh lý hợp đồng bằng một phụ lục hợp đồng.

– Hợp đồng được lập thành 02 (hai bản), mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN A / BÊN TRÍCH THƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên)BÊN B / BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên)

III-10 LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC TỪ GÓI MÔI GIỚI CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN

1,Vimeland Tư vấn định giá chính các cho chủ nhà

Vimeland tư vấn giúp bạn giá gần đứng nhất với giá trị cho thuê của bất động sản ,chánh trường hợp chủ nhà bị hớ giá , và giá quá cao không có khách hàng thuê

2,Vimeland giúp Tiếp cân nhiều khách hàng tiềm năng

Với mạng lưới thông tin khách hàng phòng phú ,cung đội ngủ nhân viên hùng hậu chúng tôi nhanh chóng kết nối thông tin người cho thuê với người cần thuê một cách nhanh nhất

3, Vimeland Tư vấn nâng cấp cải tạo bất động sản làm gia tăng giá trị

Bằng kinh nghiệm chúng tôi nhìn ra các vấn đề mất điểm của bất động sản chủ nhà muốn cho thuê,từ đó chúng tôi tư vấn sủa chữa làm giá tăng giá bất động sản giúp giá cho thuê cao hơn ,khách hàng thích hơn

Ví dụ : Sơn lại tường ,dọn dẹp đồ đạc cũ ..

4,Vimeland lên kế hoạch bán hàng hiệu quả

Trước khi cho thuê bất động sản ,Vimeland sẽ lên kế hoạch và kịch bản bán hàng kết hợp với chủ nhà và Vimeland giúp việc thuận lợi nhất cho việc cho thuê bất động sản

5,Vimeland sàng lọc khách hàng tiềm năng

Về nhu cầu cần nhà có rất nhiều lên việc khách hàng gọi đến rất nhiều lên khồng chánh khỏi và chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như mệt mỏi khi nghe điện thoại và tiếp các khách hàng này .Nhung Vimeland sẽ giúp bạn lọc các khách hàng này giúp bạn tìm ra khách hàng tốt nhất muốn thuê nhà bạn

6,Vimeland sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn khi đàn phán giá thuê

7,Vimeland tư vấn về pháp lý thủ tục soạn thảo hơp đồng ,đặt cọc

8,Vimeland giúp Chốt hợp đồng thuê nhà nhanh

9,Vimeland giúp chủ nhà cho thuê giá tốt

10,Vimeland giúp bạn tích kiệm thời gian và công sức

Miễn phí tư vấn :Hotline : 0945 568 366

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0945.568.366